Wnętrza biurowe, zdjęcie

Obiekt: Wnętrza biurowe FUTURO FINANCE,
Lokalizacja: ul. Smardzowska, Wrocław,
Powierzchnia całkowita: 3x1500 m2,
Zakres prac: koncepcja,
Stadium: PROJEKT,
Data opracowania: 2015/06.

Wizualizacja budynku
Wizualizacja budynku