Hotel Brzezina wizualizacja

Obiekt: Hotel w zabytkowych zabudowaniach pałacu w Brzezinie,
Lokalizacja: Brzezina, gm Miękinia, powiat średzki,
Powierzchnia całkowita: 2700m2.
Zakres prac: analizy przedprojektowe, procedura uzyskania warunków zabudowy, projekt koncepcyjny,
Stadium: PROJEKT,
Data opracowania: 2014/04.

Hotel Brzezina wizualizacja
Hotel Brzezina wizualizacja