Hala Magazynowa Hasta

Obiekt: Budynek sportu i rekreacji,
Lokalizacja: Wrocław,
Powierzchnia całkowita: 2500 m2,
Zakres prac: projekt koncepcyjny, budowlany,
Stadium: OBIEKT ZREALIZOWANY,
Data opracowania: 2011r.

Hala Magazynowa Hasta
Hala Magazynowa Hasta