• Hala Magazynowa Hasta

  Obiekt: Hala magazynowa wraz z parkingiem otwartym,
  Lokalizacja: Wrocław ul. Robotnicza,
  Powierzchnia całkowita: 2000 m2,
  Zakres prac: analizy przedprojektowe, koncepcja, brojekt budowlany,
  Stadium: OBIEKT ZREALIZOWANY,
  Data opracowania: 2016/06.