Hala fabryczna, zdjęcie

Obiekt: Budowa budynku pełniącego funkcję gabinetu dentystycznego,
Lokalizacja: ul. Postępowa, Wrocław,
Powierzchnia całkowita: 137 m2,
Zakres prac: koncepcja, pozwolenie na budowę,
Stadium: PROJEKT,
Data opracowania: 2017/11.