Budynek biurowy, zdjęcie

Obiekt: Budynek biurowy z usługami w parterze,
Lokalizacja: ul. Sudecka 108, Wrocław,
Powierzchnia całkowita: 1995 m2,
Zakres prac: koncepcja - konkurs,
Stadium: PROJEKT,
Data opracowania: 2017/02.