Biblioteka publiczna w Sieradzu, zdjęcie

Obiekt: Rozbudowa biblioteki publicznej w Sieradzu,
Lokalizacja: Sieradz,
Powierzchnia całkowita: 1110 m2,
Zakres prac: koncepcja, pozwolenie na budowę, projekt wykonawczy, nadzór autorski – wraz z Saluda Architekci
Stadium: OBIEKT ZREALIZOWANY,
Data opracowania: 2013/04.

Biblioteka publiczna w Sieradzu, zdjęcie
Biblioteka publiczna w Sieradzu, zdjęcie
Biblioteka publiczna w Sieradzu, zdjęcie