• debeska

  Konsorcjum projektowe utworzone zostało w 2017r.

  Cztery pracownie projektowe w osobach czterech doświadczonych i współpracujących ze sobą od lat architektów: Andrzeja Doktora, Łukasza Bieleckiego, Jakuba Szanka i Artura Kabzy połączyło siły tworząc pracownię projektową o szerokich możliwościach projektowych.

 • debeska

  Każdy z Nas swoją działalność opiera na doświadczeniu zdobytym podczas dotychczasowej drogi zawodowej. Kontakt z różnorodnymi wyzwaniami dotyczącymi funkcji i formy architektonicznej oraz różnorodność spotykanych na tej drodze osób, zarówno inwestorów jak i współpracowników daje nam możliwość realizacji każdego projektu.

 • debeska

  Połączenie Naszych indywidualnych doświadczeń zawodowych pozwala Nam na podjęcie się szerokiego wachlarza zadań projektowych. Począwszy od budynków przemysłowo-produkcyjnych, poprzez usługowe, handlowe, użyteczności publicznej aż do budynków mieszkalnych (także osiedli).

 • debeska

  Konsorcjum wykorzystuje wspólnie wypracowane systemy, korzysta z zasobów i wiedzy poszczególnych partnerów. Połączone możliwości dają Nam dużą elastyczność projektową i pozwalają dostosować się do potrzeb zleceniodawcy.

home-icon

Projekt koncepcyjny

Dokumentacja w fazie Projektu Koncepcyjnego odzwierciedlić ma ogólną ideę i założenia programowe inwestycji uwzględniające wypracowane wspólnie z Inwestorem wytyczne dotyczące funkcji i formy obiektu. To czytelny przekaz graficzny połączony z analizą możliwości realizacji inwestycji. Projekt koncepcyjny to pierwsza wizualizacja planów inwestycyjnych.

home-icon

Projekty budowlane

Dokumentacja w fazie Projekt Budowlanego stanowi podstawę do przeprowadzenia weryfikacji administracyjnej i w końcowym efekcie pozwala uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. Projekt spełnia wymogi dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego ujęte w aktualnym, obowiązującym rozporządzeniu. Procedura kończy się przekazaniem Inwestorowi projektu wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę.

home-icon

Projekty wykonawcze

Dokumentacja w fazie Projektu Wykonawczego ma na celu wyjaśnienie i sprecyzowanie rozwiązań technicznych zawartych w projekcie budowlanym. Projekt wykonawczy uzupełnia i uszczegóławia Projekt Budowlany w zakresie i w stopniu niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę oraz realizacji robót budowlanych. Po opracowaniu projektu wykonawczego wiemy o obiekcie już wszystko.

home-icon

Nadzór autorski

To prace obejmujące stwierdzanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem budowlanym. Odbywa się to poprzez wizyty na budowie i bieżące wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji a także uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku projektu budowlanego. Dla Nas to planowana kontrola wzrostu inwestycji budowlanej.

home-icon

Doradztwo inwestycyjne

To czynności związane z przygotowaniem inwestycji budowlanych, począwszy od wyszukania nieruchomości, oceny jej atrakcyjności pod względem lokalizacji i możliwości zabudowy, poprzez etap projektowania i przejście przez procedury administracyjne do otrzymania Decyzji o pozwoleniu na budowę, budowę i finalnie przystąpienie do użytkowania obiektu. Jednym słowem inwestycja budowlana od A do Z.

home-icon

Obsługa formalno - prawna

To reprezentowanie Inwestora i jego interesów przed organami Administracji Samorządowej i Państwowej oraz przy uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii związanych z planowaną inwestycją. Prowadzimy nadzór nad toczącymi się postępowaniami administracyjnymi doprowadzając sprawy do szczęśliwego zakończenia.

ANDRZEJ DOKTOR

ARCHITEKT

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, studia ukończył w roku 2003.
Od 2010 roku prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą

DOKTOR ARCHITEKCI

http://www.saldoc.com

ŁUKASZ BIELECKI

ARCHITEKT

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, studia ukończył w roku 2005.
Od 2008 roku prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą

BIAŁY PRACOWNIA PROJEKTOWA

http://bialypp.pl

JAKUB SZANEK

ARCHITEKT

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, studia ukończył w roku 2003.
Od 2009 roku prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą

CUBE'S AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

http://cube-s.pl

ARTUR KABZA

ARCHITEKT

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, studia ukończył w roku 2005.
Od 2012 roku prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą

KABZA PRACOWNIA PROJEKTOWA

 • "...Projekt został wykonany zgodnie z wymaganiami oraz oczekiwaniami jakie zostały przekazane na początku współpracy.
  Projektanci wykazali się wiedzą i doświadczeniem..."

  Agata Brucko - Stępkowska
  Prezes Zarządu FUTURO FINANCE

 • "...We recommend him (Andrzej Doktor) as very good Architect, Assistant Architect.
  And he is ready to work in Europe on Architecture, Interior and Landscape projects in all scales ..."

  Zbigniew Hobrynowicz
  Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki GBPBP PROJPRZEM S.A.

 • "...The completed building is designed and constructed to a high standard
  and we as the client are very satisfied with the completed projects..."

  PARKES PROPERTIES

 • "...Both projects were completed on time, with high quality images as the result.
  We are definitely satisfied with their service, and do intend to use DA Visual in the future for visualization work..."

  Tomas Trail, FARROW SILVERTON

POSZUKUJESZ PROFESJONALNEGO PROJEKTU?
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zadzwoń Teraz